Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej I instancji w sprawach nadzoru budowlanego, wykonującym zadania na szczeblu powiatu, działając na podstawie:

  1.  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.290 ),
  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                                             ( t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 ),
  3. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji                                     ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ),
  4. przepisów odrębnych,
  5. regulaminu organizacyjnego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, który działa w ramach zespolonej administracji powiatowej. Pracownicy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawa działalności
Podmiot udostępniający informację:ul. P. Niedurnego 36 Ruda Śląska 41-709
Informację opublikował:Jan Spychała
Data publikacji:01.12.2005 13:38
Informację aktualizował:Monika Kluba
Data aktualizacji:17.03.2016 10:37